دربــاره ره بــرج

شرکت فنی  و مهندسی ره برج (سهامی خاص)

در تاریخ 1376/01/1 تحت شماره 1859 در اداره کل ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است. این شرکت در زمینه های ساخت و ساز ، بازسازی ، نقشه کشی ، طراحی و نظارت ساختمان های مختلف از جمله ساختمان های اداری و دولتی و همچنین ساختمان های خصوصی و ویلایی فعالیت دارد. چشم انداز این شرکت توسعه فعالیت در پروژه های عام المنفعه و هدف ما گسترش فعالیت در پهنه جغرافیایی در کلیه مناطق ایران و ایجاد شغل در زمینه ساخت و ساز و شغل های وابسته می باشد.

واتساپ شرکت ره برج
ارسال در واتساپ